- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ กับหน่วยงานต่างประเทศ

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ซูจวน หยาง กรรมการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา China-Japan-Korea and Thailand International Conference on Higher Education ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีมหาวิทยาลัยจาก 4 ประเทศ จำนวนกว่า 20 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยและความร่วมมือทางวิชาการที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้รู้จักกันและสามารถริเริ่มความร่วมมือร่วมกันได้

     การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับเชิญจาก Qingdao Binhai University (QBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ