- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

     วันที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คือ Mr. Grégoire Legault เลขานุการโท (ฝ่ายการเมือง กิจกรรมสาธารณะ และเศรษฐกิจ) พร้อมด้วย Mr. Ny Lynn Saing เจ้าหน้าที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ…

Read More