- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
   – การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
   – บรรยายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.
   – ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทับแก้ว ชั้น 3
ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/G1adsyT2w7jr9BnN6 (ภายในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563)

** ร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย