- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ

     เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น กองวิเทศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเอกสารให้กับนักศึกษาต่างชาติ จึงพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้เอื้อประโยชน์ในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและได้เริ่มการใช้งานจริงกับนักศึกษาต่างชาติแล้ว

ระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ : https://iao.nrru.ac.th/student/index.php