- ข่าวกิจกรรม

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาจีน ราชภัฏโคราช

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาสัญชาติจีน เพื่อจัดส่งหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 มาให้นักศึกษาสัญชาติจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) ที่พำนักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา