- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล SAT Thailand Volleyball Invitation

ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2562 ณ Terminal 21 Korat ประจำทีมการแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่ เวียดนาม (ขอคนใช้ภาษาเวียดนามได้)  ฟิลิปปินส์ (ภาษาอังกฤษ) ไทย (ภาษาอังกฤษ)…

Read More