- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชพร้อมเดินทางสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนี้ ประธานหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ยังได้ร่วมพูดคุยเพื่อให้คำแนะนำก่อนการเดินทางอีกด้วย