- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล SAT Thailand Volleyball Invitation

ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2562 ณ Terminal 21 Korat

ประจำทีมการแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่

  • เวียดนาม (ขอคนใช้ภาษาเวียดนามได้)
  •  ฟิลิปปินส์ (ภาษาอังกฤษ)
  • ไทย (ภาษาอังกฤษ)
  • อินโดนีเซีย (ภาษาอังกฤษ)

<<สมัครออนไลน์ได้ที่นี่>>

*** หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ***

  • นัดสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    ณ ห้องกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2
  • ประกาศผลในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

* ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*

** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะนัดให้รับเอกสารและกรอกเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย และสำเนาบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครได้โดยตรงที่ พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์
**วัน เวลา เงื่อนไขการรับสมัครและการสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในภายหลังค่ะ**