- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สอบ TOEIC ฟรี สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

     กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

     นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และต้องเข้าอบรมเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC จำนวน 1 ครั้ง จึงจะมีสิทธิ์สอบฟรี

      – รายชื่อ กลุ่มที่ 1 จำนวน 140 คน <<ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่>>

       <<คลิกลงทะเบียนได้ตามแบบฟอร์มที่นี่>>  (หมดเขตลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562)

     เนื่องจากการสอบ TOEIC ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการสอบ นักศึกษาจะต้องยอมรับเงื่อนไข หากยืนยันสิทธิ์แล้วไม่เข้าอบรมและไม่เข้าสอบ TOEIC นักศึกษาต้องชำระค่าสอบ TOEIC คืนให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (ยืนยันในแบบฟอร์มออนไลน์)

     *** หากไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และเข้าอบรมเลย จะถือว่าท่านสละสิทธิ์  ***

     *** มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนและคำสั่งให้เข้าอบรมให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียน ***

*** กำหนดสอบ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ***

ศึกษารายละเอียดและการเตรียมเอกสารการเข้าสอบ <<คลิกที่นี่>>  และกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

     นักศึกษากรุณาเตรียม 1) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และ 2) บัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ มีรูปภาพและข้อความชัดเจน มาในวันสอบ TOEIC ด้วยค่ะ

     สำหรับรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2 ผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะประกาศรายชื่อและเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง