- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam) และมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) เครือรัฐออสเตรเลีย ** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 **  เงื่อนไขผู้สมัคร    …

Read More