- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ฟรี

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ลงทะเบียนอบรมเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ฟรี ครั้งที่ 2 กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

     กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

1. สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่เข้าอบรมครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 จำนวน 180 คน  <<ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่>>

      – แบบฟอร์มการลงทะเบียน เพื่อเลือกวันอบรมครั้งที่ 2 และยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ TOEIC อีกครั้ง <<สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่>>

     เนื่องจากการสอบ TOEIC ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการสอบ นักศึกษาจะต้องยอมรับเงื่อนไข หากไม่เข้าสอบ TOEIC นักศึกษาต้องชำระค่าสอบ TOEIC คืนให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (ยืนยันในแบบฟอร์มออนไลน์) หากมาอบรมแล้ว ไม่มีรายชื่อกรุณาแจ้งกลับได้ที่ 044-009009 ต่อ 1547

*************************************************************

     2. สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ฟรี แต่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ หรือลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วแต่ไม่เข้าอบรมและไม่มีบันทึกแจ้ง จำนวน 120 คน  <<ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่>>

     นักศึกษาสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และต้องเข้าอบรมในการอบรมครั้งที่ 2 นี้ โดยต้องทำบันทึกเพื่อแจ้งเหตุผลการไม่เข้าอบรมครั้งที่ 1 ให้มายื่นในวันอบรมครั้งที่ 2 ด้วย เพื่อรักษาสิทธิ์การสอบ TOEIC ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     <<สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่>>
<<ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกได้ที่นี่>>

     – หากยืนยันสิทธิ์ในการสอบแล้ว ไม่เข้าสอบในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ตามเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องชำระค่าสอบ TOEIC คืนให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้วแต่ต้องการสละสิทธิ์ไม่เข้าสอบ ต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โทร.044-009009 ต่อ 1547 ในเวลาราชการ)

     – หากไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และเข้าอบรมเลย จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

** นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่มีรายชื่อทุกคน (ทั้ง 2 กลุ่ม) ที่ต้องการสอบ TOEIC ฟรี จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนอีกครั้งในโพสนี้ หากไม่ลงทะเบียน หรือไม่แจ้งความประสงค์ จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ**

หมดเขตการลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

*** กำหนดสอบ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ***

ศึกษารายละเอียดและการเตรียมเอกสารการเข้าสอบ <<คลิกที่นี่>>  และกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด