- Scholarships Aboard

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัย

       วันที่ 12 มกราคม 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5 คน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งนักศึกษามีกำหนดการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 มกราคม 2562