- ข่าวกิจกรรม

NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 4 เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษในที่ชุมชนให้แก่นักศึกษา ให้กับสมาชิกชมรมและผู้สนใจ โดยผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้อง27.4.13 อาคารบูรณวิทยาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรม“NRRU Toastmaster Club” ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ใน https://www.facebook.com/NRRUInterAffairs?fref=ts

โดยกิจกรรม“NRRU Toastmaster Club” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เพื่อพัฒนาการด้านการพูดภาษาอังกฤษที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม