- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2

     วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัด NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2

โดยกิจกรรมครั้งนี้ดร.วีระพันธ์ จรรยาศักดิ์และภรรยา ผู้เชี่ยวชาญการพูดอังกฤษในที่ชุมชนตัวแทนจากโทสต์มาสเตอร์คลับประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้กิจกรรม“NRRU Club: Toastmaster 2015” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เพื่อพัฒนาการที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม