- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Yuxi Normal University

4

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Yuxi Normal University และจัดประชุมติดตามโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Cun Shicheng รองอธิการบดี และคณาจารย์ จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์