นางสาว YICHEN LIU

นางสาว YICHEN LIU
เพศ หญิง
สัญชาติ จีน
วันที่เกิด 10/5/1997
วันเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด  17 กรกฎาคม 2560
ประเภทวิซ่า Non-Immigrant ED
วันครบกำหนดอนุญาต 14 ตุลาคม 2561
รายงานตัว 90 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ช่องทางเข้า ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2
บัตรขาเข้าเลขที่ EL21828
Re-entry Single