- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมยุวทูต รุ่นที่ 9

       เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและสอบปฏิบัติจริง ยุวทูตรุ่นที่ 9

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9!

            กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 “NRRU Young Ambassadors 2018” จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มกราคม…

Read More