- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

       เมื่อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education Needs and Disability: SEND)  จำนวน…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทัพนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน เตรียมพร้อมปฏิบัติงาน “King’s Cup Sepaktakraw World Championship 2023”

       วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน และนักศึกษา NRRU Young Ambassadors พร้อมทั้งนักศึกษาศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 (King’s…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประเทศอังกฤษ มุ่งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

       วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ (Bishop Grosseteste University: BGU) สหราชอาณาจักร จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สอบการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกยุวทูต รุ่นที่ 14

       วันที่ 7 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอข้อมูล ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา และการทำหน้าที่ผู้แปลภาษา ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ       ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทริปอบรมนอกสถานที่ (Field Trip) ยุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 14

       วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) โดยในช่วงเช้าวันนี้ ได้นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย…

Read More