- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอังกฤษ (BGU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร จำนวน 15 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมส่งนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน และนักศึกษา NRRU Young Ambassadors พร้อมทั้งนักศึกษาศิษย์เก่า จำนวนทั้งสิ้น 39 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา และล่ามประจำหน่วยงานต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายของ ม.ราชภัฏโคราช

       เมื่อระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น (Teaching English to Speakers of Other Languages:…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน

       เมื่อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education Needs and Disability: SEND)  จำนวน…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน BGU ร่วมกิจกรรม Korat City Tour เรียนรู้เมืองโคราช

       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร จำนวน 15 คน พร้อมทั้งนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี…

Read More