- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ราชภัฏโคราช

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural (YPU) ประเทศญี่ปุ่น คือ นางสาวฮารุกะ ทานิ (Miss Haruka Tani)  เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

        วันที่ 3 มีนาคม 2561 ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน…

Read More

- อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

     วันที่ 26 สิงหาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปส่ง นางสาวจามจุรี นิศยันต์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยน ณ Yuxi Normal University

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรของ Yuxi Normal University โดยการเดินทางไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ อาจารย์ศศศิริ ปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 5…

Read More