- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด   รายละเอียดโครงการ สายสนับสนุน   ประกาศ มรนม. แนวทาง คุณสมบัติ การสนับสนุนและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลยา เพ็ชรดี…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION

  เชิญชวนนักศึกษามาร่วมโครงการ STRENGTHENING NRRU STUDENTS’ CAPACITIES FOR INTERNATIONALIZATION พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากลกับกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ 1. NRRU Toastmaster Club for developing English Speaking…

Read More

- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015”

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015” จำนวน 100 คน เข้าค่ายยุวทูต ณ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2- 6 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง…

Read More

- James Cook University, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา และร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกจำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558 และมีโอกาสร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นเวลา 5 วัน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรม NRRU Toastmaster Club 2015 ครั้งที่ 4 เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษในที่ชุมชนให้แก่นักศึกษา ให้กับสมาชิกชมรมและผู้สนใจ โดยผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เวลา 16.00 – 18.00 น.…

Read More