- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ให้กับ นศ.แลกเปลี่ยน คณะพยาบาลศาสตร์

       วันที่ 21 มิถุนายน 2567 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ โดย นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ และนายพิษณุศักดิ์ โลหณุต ได้เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์และมอบความรู้การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จำนวน 7 คน ซึ่งมีกำหนดเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เป็นระยะเวลา 8 วัน
       การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ Faculty of Nursing, Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการโดยการส่งนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเดินทางแลกเปลี่ยนร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย