- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ หารือเตรียมความพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร. แวววลี แววฉิมพลี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดประชุมร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร (Bishop Grosseteste University: BGU) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting ซึ่งได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียด ในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีนักศึกษาจาก BGU สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน