- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ ติวเข้ม นศ.ยุวทูต ก่อนเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาจากอังกฤษ

       วันที่ 19 มิถุนายน 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษายุวทูต เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ในโครงการ BGU Turing Scheme 2024 (ประจำปีการศึกษา 2567) โดยจะเดินทางมาดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567