- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ

       วันที่ 27 มิถุนายน 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม 36.02.06 ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้น จากนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังจากนั้นได้เรียนรู้วิธีการทำขนมไทย (ขนมครก) การทำอาหารไทย (ส้มตำ) และเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ประจำประเทศไทย (มวยไทย) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธี เทพไทอำนวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมและสาธิตแม่ไม้มวยไทย