- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมส่งนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน “การแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ”

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ตลอดระยะเวลา “ในการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para Athletics” ระหว่างวันที่ 13 – 21 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเทศ
       การแข่งขันกีฬาในรายการดังกล่าว มีผลต่อการจัดอันดับของนักกีฬากรีฑาคนพิการ เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส