- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อม อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน “การแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para Athletics”

       วันที่ 10 มกราคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบในการจัดหาล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬากรีฑาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน “ในการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para Athletics” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทวฤทธิ์ จันทะพันธ์ ตัวแทนสมาคมฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ส่งอาสาสมัครล่ามฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ระหว่างวันที่ 13 – 21 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา