- ข่าวกิจกรรม

สถานทูตอเมริกา เชื่อมความสัมพันธ์ ม.ราชภัฏโคราช สร้างแรงบันดาลใจผ่านการบรรยายด้านความสัมพันธ์ ไทย-อเมริกัน ให้นักศึกษา

       วันที่ 14 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ให้การต้อนรับ Ms. Rebecca Hunter (รีเบคก้า ฮันเตอร์) รองที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยและพบปะนักศึกษา พร้อมทั้งบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-อเมริกัน ในงานรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ให้เกียรติร่วมต้อนรับ