- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ปิดฉากลงแล้ว การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์โลก ม.ราชภัฏโคราช จัดทัพส่งนักศึกษาและศิษย์เก่า ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวนทั้งสิ้น 70 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ประจำชนิดกีฬา และประจำหน่วยงานต่างๆ ตลอดระยะเวลา “ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games” จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2566 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 49 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,259 คน
       กองวิเทศสัมพันธ์ขอชื่นชมอาสาสมัครฯ จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมาทุกคน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จนสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาทักษะอย่างก้าวกระโดดให้กับนักศึกษา ในด้านการประสานงาน การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดียิ่ง