- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทนสหพันธ์กีฬาว่ายน้ำ จากประเทศออสเตรเลีย

       วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และอาสาสมัครผู้ประสานงานและล่ามผู้แปลภาษา นำผู้แทนสหพันธ์ “การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games” Mr. Phillip Gali and Ms. Margaret Chamberlain, Technical delegate of World Para Swimming จากประเทศออสเตรเลีย เดินทางเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา (Korat City Tour) ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวัดศาลาลอย หลังจากนั้นได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเรียนรู้เมืองโคราช ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีอาสาสมัครผู้ประสานงานและล่ามผู้แปลภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ข้อมูล
       การแข่งขันมหกรรมกีฬาฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับมอบหมายในการจัดหาอาสาสมัครผู้ประสานงานและล่ามผู้แปลภาษา จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยอาสาสมัครฯ จะปฏิบัติหน้าที่ประจำชนิดกีฬา และประจำหน่วยงานต่างๆ ในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งจัดส่งนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเชิญเหรียญรางวัลระหว่างการแข่งขัน