- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ สืบสานประเพณีลอยกระทง

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทย รวมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย” ปีที่ 6 เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       กิจกรรมนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยมากขึ้น