- ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2563

     วันที่ 17 ธันวาคม 2563 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานได้จัดให้มีการแห่เครื่องสักการบูชาพ่อขุนศักรินทร์ การประกวดขบวนแห่และการประกวดบายศรี 3 ชั้น การรำบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี พร้อมกันนี้กองวิเทศสัมพันธ์ได้ร่วมออกร้านโรงทานอีกด้วย