- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาบรูไน รุ่นที่ 8 พบรองอธิการบดี ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 18 มีนาคม 2563 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม รุ่นที่ 8 จำนวน 7 คน เข้าพบ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแสดงความขอบคุณและรับฟังโอวาทก่อนเดินทางกลับ

       เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกเป็นจำนวนมาก รัฐบาลบรูไนจึงมีนโยบายเรียกนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศเดินทางกลับประเทศบรูไนก่อนกำหนด โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาเดินทางไปส่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 19 มีนาคม 2563