- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรมไทยร่วมกับนักศึกษาชาวจีน

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ในกิจกรรมการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ร่วมกับนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) โดยมีอาจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ และอาจารย์ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ ให้เกียรติเป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านการปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน พร้อมกันนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาชาวจีนจะเป็นตัวแทนการแสดงในงานฉลองครบรอบ 551 ปี เมืองโคราช ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ เวทีการแสดงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีชื่อการแสดงว่า “ระบำดอกบัว”