- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนและออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดรับสมัครล่ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam) และมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) เครือรัฐออสเตรเลีย

** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ** 

เงื่อนไขผู้สมัคร

     “เป็นนักศึกษายุวทูต หรือนักศึกษาผู้ที่กำลังเข้ารับการอบรมยุวทูต”

  • ล่ามบรูไน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 2562 (ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน)
  • ล่ามออสเตรเลีย ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2562 (ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน)
  • สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

♥ ยุวทูตที่สนใจสมัครล่ามบรูไน <<สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>

♥ ยุวทูตที่สนใจสมัครล่ามออสเตรเลีย <<สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>

♥♥ หรือสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ