- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

       วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าพบอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 2 เพื่อติดตามและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ซักถามปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันและการเรียน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อให้สามารถปรับตัวเองให้ดียิ่งขึ้น