- Uncategorized

รับสมัครล่ามแปลภาษา การแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3

     ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่มีความต้องการพัฒนาตัวเอง โอกาสดีๆมาแล้วค่ะ กับการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 เอเชี่ยน คัฟ ซีรี่ส์ 1 ประจำปี 2562 โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 -10 เมษายน 2562 

ตำแหน่งการรับสมัครมีดังนี้

– พิธีกรไทย จำนวน 1 คน

– พิธีกรภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน

– อาสาสมัครล่ามภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน

<<สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่>>  หรือสแกน QR Code ได้เลยค่ะ