- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดรับสมัครล่ามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam)

เงื่อนไขผู้สมัคร

     “เป็นนักศึกษายุวทูต หรือนักศึกษาผู้ที่กำลังเข้ารับการอบรมยุวทูต”

  • ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 20 เมษายน 2562 (หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน)
  • สัมภาษณ์วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลวันที่ 10 มกราคม 2562

♥ ยุวทูตที่สนใจเข้าร่วม <<สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ♥>>