- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019
(Korat International Art and Culture Festival 2019)
ระหว่างวันที่  1  –  7  กุมภาพันธ์  2562  จำนวน 30 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง  11  มกราคม  2562

 – สอบสัมภาษณ์ในวันที่  14  มกราคม  2562  ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
(ใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที ต่อคน)

   – ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน รวมทั้งพิธีกรดำเนินงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019
Korat International Art and Culture Festival 2019 ในระหว่างวันที่  1 – 7  กุมภาพันธ์ 2562            
(บางประเทศอาจต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนและหลังช่วงเวลาเทศกาล)

รายชื่อประเทศที่เข้าร่วม มีดังนี้

ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรัฐบูเรียตียา, ประเทศรัสเซีย, ประเทศบังกลาเทศ,  ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศกานา, ประเทศอินเดีย, ประเทศกรีซ (เฮเลนิค), ประเทศเกาหลี, ประเทศภูฏาน และประเทศศรีลังกา

**จำนวนผู้แปลภาษา และประเทศที่เข้าร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้**

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และถ้าเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือเคยเข้ารับการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และหากมีความสามารถในการใช้ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) / ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) / ภาษารัสเซีย (Russian) / ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian language) / ภาษาฮินดี (Hindi) ให้ระบุในใบสมัครด้วย
  3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ

การสมัคร

   – ผู้สนใจสามารถสมัคร online  <<คลิกที่นี่>>