- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

       เมื่อวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ เบลล์วิลล่ารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อานรรต…

Read More