- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก NRRU Toastmasters Club

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 

     น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน  ณ ห้องศุภลักษณ์ ชั้น อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. และพูดสุนทรพจน์ตามโปรเจคที่กำหนด ก็สามารถเป็นสมาชิกของ NRRU Toastmasters Club ได้แล้วค่ะ 

     “มาร่วมพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสดีๆ ด้วยกันกับเราค่ะ  

<<ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่>>