- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุน เอนเดเวอร์ (Endeavour Leadership Program 2019)

     เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) สามารถยื่นใบสมัครสำหรับโครงการ Endeavour Leadership Program 2019 (ELP) ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้นะคะ

 
     ซึ่งโครงการนี้จะมอบทุนให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรมและทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย โดยทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 
1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate)
 
2. ทุนเพื่อการวิจัย (Research)
 
3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training)
 
4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)
 
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
E-mail : aei.bkk@dfat.gov.au