- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ AY-REPSE 2018

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 หรือ AY-REPSE 2018 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 21 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รับผิดชอบ

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     1. เป็นผู้มีการศึกษา และมีความสนใจในโครงการพระราชดำริ

     2. เป็นพลเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน

     3. มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี

     4. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ

     5. หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     6. มีทักษะการพูดการเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้

     7. สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอความคิดเป็นภาษาอังกฤษได้

     8. มีสุขภาพดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนจบโครงการ และมีความพร้อมในการเข้าแคมป์และเดินทาง

     สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจจะต้องส่งใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับเขียนเรียงความทั้งสองหัวข้อที่ระบุไว้ในใบสมัคร จำนวน 250 – 300 คำ แล้วส่งมาที่คุณอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล ที่ Email: atthaphon.k@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 และจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มกราคม 2561 หากนักศึกษาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่คุณอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล หรือคุณจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-665-3756

รายละเอียดของโครงการและใบสมัคร สามารถเข้าดูได้ที่ : goo.gl/dLh6mg