- ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2560

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี การประกอบพิธีนั้น มีทั้งพิธีทางสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ และในช่วงท้ายของพิธีได้มีการรำบวงสรวงจากบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนร่วมกันอย่างสวยงาม