- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย” เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง แล้วนำไปลอยในสระน้ำหน้าอาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยมากขึ้น