- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

คณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนราชภัฏโคราช

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมและแรงงานจังหวัด Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการต้อนรับพร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์

     การมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมร่วมกับคณาจารย์หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมทั้งได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในจังหวัดนครราชสีมาและความต้องการของนักศึกษาที่อยากจะทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย หลังจากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก่อนเดินทางกลับ