- ข่าวประชาสัมพันธ์, งานประชุม

คัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

กระทรวง การต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทน ไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 22 ตุลาคม 2557 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อายุ 18 – 25 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สนใจในสหประชาชาติ ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา สมัครทางไปรษณีย์ ภายใน 15 มิถุนายน นี้ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/