- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สอบการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นยุวทูต ครั้งที่ 15

       วันที่ 18 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอข้อมูล ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 (NRRU Young Ambassadors 2024) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา และการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด       ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทริปอบรมนอกสถานที่ (Field Trip) ยุวทูตราชภัฏโคราช ครั้งที่ 15

       วันที่ 15 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 (NRRU Young Ambassadors 2024) โดยในช่วงเช้าวันนี้ ได้นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่อง ในโครงการอบรมยุวทูต ครั้งที่ 15

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการอบรมต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 (NRRU Young Ambassadors 2024) โดยในช่วงเช้า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้อบรมเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา อาธิเช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15

       วันที่ 13 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 (NRRU Young Ambassadors 2024) ณ ห้องประชุมอาคาร 35…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬานานาชาติ

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬานานาชาติ จำนวน 2 รายการแข่งขัน ดังนี้       1. การแข่งขัน TOYOTA International Challenge 2024 ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2567 ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา…

Read More

ปิดโหมดสีเทา