- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565

       วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาวจีน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สอบคัดเลือกยุวทูต รุ่นที่ 13

       วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอข้อมูล ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา และการทำหน้าที่ผู้แปลภาษา โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ        ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มนอกสถานที่ ยุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 13

       วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) ต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้พานักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่อง ยุวทูตรุ่นที่ 13

       วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) โดยในช่วงเช้านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้อบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช โดยมีคุณชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย และในช่วงบ่ายได้อบรมเรื่องการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13

       วันที่ 8 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต…

Read More

ปิดโหมดสีเทา