- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship)

       วันที่ 17 สิงหาคม 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship)

       กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 (ขึ้นอยู่กับทีมชายหรือทีมหญิง) รายละเอียดการรับสมัคร:     1. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 “NRRU Young Ambassadors 2021” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 12…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ปีการศึกษา 2564

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชาวจีน โดยมีผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่องยุวทูต รุ่นที่ 12

       วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาจาก…

Read More

ปิดโหมดสีเทา