- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก Liaison ในงานเทศกาล KIAC 2018

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ Liaison ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Art and Culture Festival 2018) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวกมลชนก  รินทะ 16. นายกิตติ์ธเนศ…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

การสัมภาษณ์ยุวทูตรุ่นที่ 9 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาล่ามในเทศกาล KIAC 2018

       วันที่ 15 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูตรุ่นที่ 9 เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (KIAC 2018) ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการยุวทูต ครั้งที่ 9

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา          …

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 20 เมษายน 2561 (หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน) ♥ ยุวทูตที่สนใจเข้าร่วม สมัครออนไลน์ได้ที่ ♥

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน Korat International Art and Culture Festival 2018

  กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Art and Culture Festival 2018) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 20…

Read More