- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และลงพื้นที่ชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่วิถีไทย

       วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม และนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หลังจากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่วิถีไทย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหมและทำนาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านใหม่ฉมวก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา